Mgr. Art. Luboš Machačko

Narozen:
18. 6. 1974
Místo: Praha
Kontakt: Na Vlčovce 5, 160 00 Praha 6
E-mail: machacko@seznam.cz
Tel.: +420 777 832 008
Studium
IRKT Litomyšl, o.p.s.
Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita
(Jiří Látal, ak. mal., Josef Čoban, ak. mal.)

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Ateliér restaurování závěsného obrazu a deskové malby
(Veronika Gabčová, ak. mal.)

Rozsah povolení k restaurování MK ČR
2002 Povolení k restaurování malířských uměleckých děl – nástěnných maleb
2005 Povolení k restaurování malířských uměleckých děl na plátěné podložce

Výběr restaurátorských prací
• Osazení a restaurování části nástěnných maleb transferovaných z kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Kralovicích, 2001 – 2002
• Restaurování polychromovaného štuku v Arcidiecézním muzeu Olomouc, 2002
• Odkrytí a restaurování barokní nástěnné malby od Josefa Kramolína v refektáři bývalé jezuitské koleje na Malostranském náměstí v Praze, 2002 – 2003
• Konzervace fragmentů nástěnné malby od J. J. Steinfeldse v bývalé Šlechtově restauraci v Praze, 2003
• Restaurování sgrafitové výzdoby fasády měšťanského domu ve Vysokém Mýtě, 2004
• Restaurování a rekonstrukce exteriérové nástěnné malby kostela sv. Václava v Nové Vsi u Kolína, 2004
• Restaurátorský průzkum nástropní a nástěnné malby hlavního sálu Karlínského divadla v Praze, 2005
• Odkrytí a restaurování pozdně románské nástěnné malby v kapli sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem, 2005
• Odkrytí a konzervace interiérové nástěnné výmalby návesní kaple v Dobrohošti u Dačic, 2005
• Odkrytí a restaurování iluzivní nástěnné malby od Josefa Kramolína v refektáři bývalé jezuitské koleje na Malostranském náměstí v Praze, 2005 – 2006

Odborné přednášky
- Restaurování nástropní malby na klenbě kostela Navštívení Panny Marie,
1998 –1999, Italsko-české restaurátorské kolokvium, Litomyšl 1999
- Paměť anděla, Mezinárodní studentská konference, Litomyšl 2001
- Conservation of mural paintings by J. J. Steinfelds in the Šlechta's Restaurant in Prague, International Conference on Conservation, CCA Prague 2004

Pedagogická činnost:
- IRKT Litomyšl, o.p.s., asistent vedoucího Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, 2002 – 2003
- Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, vedoucí Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, od 2006

Restaurátorské výstavy:
- Svätá Alžbeta, restaurátorský průzkum, Katedra reštaurovania VŠVU Bratislava, Senica 2004

Publikační činnost:
- Nedestruktivní průzkum nástěnné malby, IRKT Litomyšl, o. p. s. 2004