Přihláška do Občanského sdružení: Prihlaska.doc


Chcete se stát členem?

Máte-li zájem o členství v občanském sdružení Arte-fakt:

• seznamte se pečlivě se stanovami o. s. – základní dokumenty.

• Vyplňte přihlášku a spolu se svým strukturovaným profesním životopisem ji zašlete na adresu:
info@arte-fakt.cz

• Členský příspěvek ve výši 350 Kč/rok zašlete na účet sdružení č.: 2407297001/5500, jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo. Č
lenské příspěvky se hradí ihned po přijetí člena do sdružení, dále pak k 31. lednu daného roku.

Zájemcům z řad členů sdružení nabízíme výrobu rozšířené profesní prezentace = krátké profesní cv + ukázky z fotodokumentace vybrané realizace a její umístění na webových stránkách sdružení. Bližší informace na adrese: info@arte-fakt.cz
aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv