Co je Arte-fakt:

Myšlenka založit profesní organizaci odborníků působících v oblasti péče o památky uzrála v hlavách několika mladých restaurátorů na podzim roku 2005, kdy byl také ustaven přípravný výbor občanského sdružení Arte-fakt.

„Arte-fakt – sdružení pro ochranu památek“ fakticky vzniklo na jaře roku 2006.
Jde o profesní organizaci, která formou dobrovolného občanského sdružení sdružuje odborníky aktivně působící v oblasti péče o památky.
Cílem sdružení je podpora a aktivní uskutečňování mezioborové spolupráce při péči o památky, podpora a rozvoj profesních a společenských aktivit jak uvnitř sdružení, tak i na veřejnosti, podpora komunikace mezi odbornou a laickou veřejností a popularizace péče o památky. Toho chce sdružení dosáhnout především spoluprací svých členů, organizováním přednášek, konferencí nebo workshopů apod.

Prvním výsledkem je zřízení oficiálních webových stránek Arte-fakt, které by měly sloužit jako informační server pro odbornou i laickou veřejnost. Stránky informují o aktivitách sdružení a o problematice péče o památky s cílem vyvolat diskuzi a zájem o tuto problematiku.

Zapojit se do našich aktivit můžete i vy…
aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv