98. / vloženo 8. prosince 2013
Jak pečovat o historickou budovu – roubené konstrukce
V říjnu 2013 se v Litomyšli uskutečnil workshop Jak pečovat o historickou budovu. Workshop byl zaměřen na problematiku roubených konstrukcí a roubených staveb. Akce se konala v rámci projektu Ars Regio Civitas a pořádala ho Fakulta restaurování Univerzita Pardubice.
Workshop byl určen pro laickou veřejnost – pro majitele a uživatele roubených domů a chalup, kteří měli jedinečnou příležitost se dozvědět vše, co souvisí s údržbou, sanací, obnovou a restaurováním roubených konstrukcí. V dopoledním bloku zazněly přednášky lektorů workshopu, kterými byli: Luboš Machačko, restaurátor, Tomáš Filouš, archtekt, a Pavel Nešťák, tesař a truhlář. Po nečekaně dlouhém diskuzním bloku následovala exkurze do zrekonstruované památkově chráněné roubené chalupy v Litomyšli „na Líbánkách“, kde se účastníci seznámili s postupem rekonstrukčních prací od A do Z, to znamená od záměru po finální realizaci.
O úspěšnosti setkání nejlépe vypovídá i skutečnost, že nikdo nespěchal domů a živá diskuze mezi účastníky probíhala v roubence nad čajem a koláči ještě dlouho po ukončení programu. Organizátoři věří, podpořeni mocnou pozitivní odezvou, že se podobnou akci podaří uskutečnit i v dalším kalendářním roce.
Za organizátory workshopu Luboš Machačko.
Druhy izolačních materiálů z ovčí vlny – ukázka Druhy hliněných materiálů – ukázka Účastníci těsně před startem první z přednášek
Z exkurze do rekonstruované roubenky. Z exkurze do rekonstruované roubenky. Detail zdobeného štítu – kabřince – s restaurovanou malbou a přípisem.

97. / vloženo 17. listopadu 2013
Vážení kamarádi a kolegové, jménem organizátorů si Vás dovoluji pozvat na letošní konferenci Arte-fakt: Restaurování a ochrana uměleckých děl 2013 s podtitulem: Kniha a knižní vazba. Konference se koná 28. listopadu opět v GASKu v Kutné Hoře. I tento rok nás čeká nabitý program:
1. konference
2. panelová diskuze
3. vernisáž výstavy Jakuba Ďoubala
4. členská schůze
a mezi tím vším bohaté občerstvení!


Rád bych apeloval na všechny členy sdružení: Přijeďte na tuto interesantní akci, neboť po skončení konference, tj. v 15:30 hod proběhne ČLENSKÁ SCHŮZE, na které letos budeme, mj. volit VÝKONNÝ VÝBOR. Nepropásněte tuto příležitost ovlivnit na další tři roky dění v našem sdružení! Jde o jediné volby, po kterých voliči necítí kocovinu.....My nejsme jako ONI. Makáme:):):) Zdraví Luboš Machačko.


96. / vloženo 14. listopadu 2013
Konference sdružení Arte-fakt – Restaurování a ochrana uměleckých děl 2013Kniha a knižní vazba
28. listopadu, konferenční sál Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.
PROGRAM KONFERENCE (ke stažení)
9:00–10:00 Registrace
10:00–10:15 Zahájení konference / Úvodní slovo / Mgr. Luboš Machačko (Arte-fakt, o.s.), Ing. Karol Bayer (děkan FR UPa)
10:15–10:45 Výroba, rekonstrukce, restaurování a konzervace kovových prvků
na historických knižních vazbách
/ MgA. Karina Černá Sojková (FR UPa)
10:45–11:15 Měkké vazby s vyztuženým hřbetem a jejich poškození / MgA. Karel Křenek (NK ČR)
11:15–12:00 Coffee brake
12:00–12:30 Restaurování knihy a knižní vazby – otázky k oboru / Mgr. et BcA. Radomír Slovik (FR UPa)
12:30–13:00 VEPA – Věda pro papírové artefakty / Dr. Ing. Michal Ďurovič (NA ČR)
13:00–13:30 Knihvazačská dílna olomouckých kartuziánů / Mgr. Jiří Glonek (VKOL)
13:30–13:45 Knižní dary pro františkány v Moravské Třebové / Mgr. Vladislava Říhová, PhD. (FR UPa)
13:45–13:50 Pozvánka na aktuálně probíhající výstavy v GASK / Mgr. Kateřina Ďoubalová (GASK)


95. / vloženo 30.října 2013
Jakub Ďoubal, Fakulta restaurování UPa a občanské sdružení Arte-fakt
Vás zve na
výstavu Restaurování kamenných památek v Kutné Hoře.Výstava představí výběr nejzajímavějších restaurátorských akcí na sochařských památkách v Kutné Hoře, realizovaných v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala. Autor výstavy působí v kutnohorském regionu více jak deset let a v průběhu své práce měl možnost podílet se na obnově celé řady významných památkových objektů. K nejvýznamnějším realizacím patří spolupráce na restaurování vnějšího pláště chrámu sv. Barbory, spolupráce na restaurování galerie sousoší před Jezuitskou kolejí nebo vedení restaurátorských prací na Kamenné kašně. Kromě těchto velkých projektů autor výstavy restauroval celou řadu menších památek v Kutné Hoře a okolí. Výstava představí průběh restaurátorských prací na vybraných kamenných památkách a umožní tak nahlédnout na významná umělecká díla regionu v trochu jiné perspektivě.
Mgr. art Jakub Ďoubal http://www.restaurovanisoch.cz


94. / vloženo 30.října 2013
Seminář Fakulty restaurování Univerzity Pardubice – 20 let výuky restaurování v Litomyšli
Odborné setkání pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se Společností pro technologie ochrany památek. Koná se v pátek
1. 11. 2013 od 10 h v Konírně Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1 – Malá Strana. Na semináři krátce představí náplň své činnosti jednotlivé ateliéry a katedry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Kromě výukových aktivit budou prezentovány i některé významnější restaurátorské akce a výzkumné projekty, na kterých se fakulta v posledních letech podílela. Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, muzeí, pedagogům, studentům středních odborných škol, gymnázií a dalším zájemcům o vzdělávání v oboru restaurování a konzervování památek.
program zde


93 / vloženo 26. srpna 2013
Pozvánka na workshop:
Hlína jako tradiční stavební materiál II14. září 2013 Budislav u Litomyšle
Jde o velmi interesantní a zábavnou akci, kterou pořádá Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Litomyšl v rámci projektu ARS REGIO CIVITAS. Akce se koná v Budislavi u Litomyšle (Kamenné sedliště) a je určena pro ty z Vás, kteří se chtějí dozvědět něco o hlíně a její funkci v tradiční lidové architektuře, chtějí se seznámit s hliněnými omítkami, jejich druhy, přípravou a použitím. Chtějí si vyzkoušet práci se základními jádrovými omítkami, s jemnými štukovými omítkami a speciálními barevnými závěrečnými omítkami PICAS ART. A také se nebojí smočit ruce do hlíny a na vlastní kůži poznat že TO JE HLÍNA! Přijeďte, těšíme se na Vás! O náplň kurzu se stará: Luboš Machačko. O Vaše pohodlí a žaludky: Lenka Machačková a Eva Novotná Pozor! Kapacita míst omezena! V případě zájmu se, prosím, co nejdříve nahlašte paní Evě Novotné na e-mail: eva.novotna@upce.cz
A největší lákadlo na závěr...vstup na akci je zcela ZDARMA!!!92. / vloženo 3. července 2013
zde ke stažení přihláška na konferenci sdružení Arte-fakt
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2013 – Kniha a knižní vazba

28. 11. 2013 – konferenční sál GASK, Kutná Hora
vyplněný formulář zasílejte na: Radomir.Slovik@upce.cz


91. / vloženo 30. dubna 2013
Příprava nového Památkového zákona jde do finále?
V těchto dnech vrcholí příprava nového památkového zákona. Dokument v paragrafovaném znění by měl být předložen už v září tohoto roku. Relevantní dokumenty jsou k nahlédnutí na webu MKČR. V pracovní komisi náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anny Matouškové sedí člen našeho sdružení Mgr. art. Jakub Ďoubal, na kterého se můžete obrátit v případě dotazů či připomínek.


90. / vloženo 26. dubna 2013
VÝZVA K ÚČASTI:
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2013 – Kniha a knižní vazba

Konference sdružení Arte-fakt se uskuteční
28. listopadu 2013 v konferenčním sále GASK v Kutné Hoře.
Tematické okruhy konference:
- Historický vývoj knihy
- Odborná terminologie
- Technologie restaurování papíru a knihy
- Techniky konzervace a restaurování
- Restaurátorská „retrospektiva“
- Etický kodex a legislativní zakotvení oboru
- Zadavatel – historik – restaurátor
- Správa a ochrana sbírek knižní povahy


KONTAKT: Mgr. et BcA. Radomír Slovik, Radomir.Slovik@upce.cz
vedoucí Atelieru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Tel.: 724 722 438


89. / vloženo 13. dubna 2013
Přednáška Je to hlína!, Mgr. art. Luboš Machačko
5. června 2013 od 18 hodin v čajovně Mamaste, náměstí Míru 1, Svitavy


88. / vloženo 13. dubna 2013
Hlína jako tradiční stavební materiál
Zprávu o workshopu a fotogalerii najdete v oddíle Články a akce

Workshop povedou Mgr. art. Luboš Machačko a Mgr. Vladislava Říhová Ph.D.
Hlína je tradičním stavebním materiálem, který v současnosti prožívá svou renesanci. Náplní kurzu bude seznámení účastníků a využitím hlíny v tradiční lidové architektuře s důrazem na využití jílu jako základního materiálu pro výrobu hliněných omítek. Účastníci se seznámí s technologií přípravy omítek, s jejich složením a možnostmi použití. Součástí workshopu bude praktická ukázka, při které si účastníci budou moci vyzkoušet přípravu a aplikaci hliněné omítky na stěnu.

Proběhne v sobotu
15. června 2013 od 9 do 16 hod. Sraz u budovy Fakulty restaurování, zajištěn odvoz do Kamenného Sedliště i zpět. Vstup volný. Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz, tel.: +420 737 111 507. Těšíme se na Vás!


87. / vloženo 8. dubna 2013
Konference pořádaná Univerzitou Pardubice – Fakultou restaurování u příležitosti 20 let výuky restaurování v Litomyšli (1993–2013) v rámci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu – Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II.
23.–24. května 2013, areál zámku Litomyšl

PROGRAM
PŘIHLÁŠKA

Více informací o akcích pořádaných při příležitosti výročí litomyšlské restaurátorské školy (tj. o konferencích, výstavách a workshopech) lze najít zde.


86. / vloženo 29. ledna 2013
V pátek 14. prosince 2012 se uskutečnilo v Ledeburském paláci v Praze na Malé Straně diskuzní setkání Neziskové organizace v péči o kulturní dědictví. Jednalo se o 11. diskuzní setkání projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu (PPPPRO), jehož řešitelem je Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Více o tomto projektu zde.
Setkání bylo zaměřeno na úlohu neziskového sektoru, občanských sdružení a iniciativ, neziskových organizací a obecně prospěšných společností v péči o kulturní dědictví České republiky. V několika blocích na něm zástupci neziskových organizací prezentovali své aktivity, diskutovali o možnostech a limitech uplatnění neziskových organizací na poli péče o památky, o možnostech vzájemné spolupráce, o oblastech možných dalších aktivit a o spolupráci neziskových organizací s úřady státní správy. pokračování zde

Členové os. Arte-fakt v čilé diskuzi Diskuze mezi účastníky během přestávky Tomáš Skalík při prezentaci o.s. Za Opavu Luboš Machačko při prezentaci o.s. Arte-fakt

85. / vloženo 8. prosince 2012
Konference s názvem Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví proběhne ve dnech
23. a 24. května 2013 v Litomyšli. Akce je součástí oslav 20. let výuky restaurování v Litomyšli. Cílem organizátorů je prezentovat příspěvky zabývající se teoríí a praxí interdisciplinárního přístupu k obnové kulturního dědictví.
Ke stažení:
VÝZVA K ÚČASTI_CZ
CALL FOR PAPERS_ENG
PŘIHLÁŠKA


84. / vloženo 30. prosince 2012
Hrušková, M. – Holečková, M. – Větvička, V. a kol.,
Aleje, krása ohroženého světa
, Mladá fronta 2012.

V době kdy snad již nikdo nepochybuje o tom, že ochrana památek přímo souvisí s ochranou přírody a krajiny, ale kdy přesto dochází k devastaci významných krajinotvorných prvků, někdy dokonce při obnově památkových objektů, si Vás dovolujeme upozornit na publikaci: Aleje, krása ohroženého světa. Na 180 stránkách přibližuje historii a současnost historických alejí jako dobového fenoménu souvisejícího s tvorbou lidských sídel a kulturní krajiny, potažmo s tím, co v současné době nazýváme ochranou kulturního dědictví. Kniha poukazuje na skutečnost, že stromořadí, aleje, ale i jednotlivé stromy lze považovat za druh kulturní památky a jako takové je chránit. Publikace v závěru přibližuje několik příkladů úspěšné ochrany a obnovy stromořadí provedených z popudu veřejnosti a neziskových organizací za spolupráce s vyššími správními celky.


83. / vloženo 30. prosince 2012
Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 se uskutečnil 7. ročník konference Restaurování a ochrana uměleckých děl s podtitulem Restaurování a obnova. Konferenci pořádalo o.s. Arte-fakt ve spolupráci s Univerzitou Pardubice – Fakultou restaurování v Litomyšli. Konference se uskutečnila v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře. Tématem akce byly teoretické i praktické aspekty restaurování a stavební obnovy. Ve dvou přednáškových blocích se autoři příspěvků věnovali projektové a předprojektové přípravě restaurátorského zásahu a pojmům restaurování a řemeslná obnova. Součástí konference byla panelová diskuse pořádaná v rámci projektu „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnova",ve které hovořili vedle restaurátorů a zástupců památkové péče také projektanti a zástupci stavebních firem.

Pohled do auditoria Účastníci panelové diskuze Petr Pavelec (NPÚ) Petra Hoftichová (GHMP)
Jakub Ďoubal Jana Waisserová a Jakub Havlín (FR UPce) Miloš Solař (NPÚ) Kateřina Tupá (MKČR)
Miloš Kudrnovský Matěj Barla Josef Červinka Jiří Kašpar
Jiří Bláha Diskuse účastníků Diskuse účastníků Kateřina Krhánková diskutující u kávy

82. / vloženo 8.listopadu 2012
Členská schůze sdružení Arte-fakt se koná ve čtvrtek 15. 11. 2012 v sídle sdružení na adrese: nám. Národního odboje 48, 284 01 Kutná Hora. Schůze začíná bezprostředně po skončení konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2012, která se koná v GASKu.

81. / vloženo 7. října 2012
Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2012, pořádaná sdružením Arte-fakt, bude mít letos téma Restaurování a obnova a proběhne 15. listopadu opět v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
ke stažení: podrobný program / anotace
Další informace o konferenci podá Kateřina Krhánková nebo Jana Waisserová.

Konferenci Restaurování a obnova podpořili
80. / vloženo 20. února 2012
Na konferenci Restaurování a ochrana uměleckých děl 2011 v Kutné Hoře vznikla mezi účastníky myšlenka sestavit prohlášení nebo memorandum, ve kterém by byly shrnuty nejpalčivější problémy v oblasti restaurování a památkové péče v ČR. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek sestavilo na základě tohoto podnětu vlastní prohlášení, jehož text si můžete přečíst.
Toto prohlášení bylo v elektronické podobě rozesláno všem účastníkům konference a v tištěné formě posláno na vybrané instituce zabývající se péčí o památky a restaurováním.

79. / vloženo 23. ledna 2012
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2011 – koncepce restaurátorského zásahu.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se v prostoru bývalé jezuitské koleje, dnešním sídle Galerie Středočeského kraje, v Kutné Hoře uskutečnil již šestý ročník konference Restaurování a ochrana uměleckých děl. více...

Pohled do auditoria, v popředí Karol Bayer a Jiří Bláha Prof. Girsa při prezentaci Josef Čoban při diskusi
Jakub Doubal při diskusi Jana Waisserová při prezentaci Lenka Machačková a Zuzana Kuřátková u registrace

78. / vloženo 31. října 2011
Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2011
soubory ke stažení:
program
registrační formulář
mapka

77. / vloženo 25. října 2011
Program konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2011 koncepce restaurátorského zásahu 24. listopadu 2011 / Kutná Hora:
08:30–10:00 Registrace
10:00–10:15 Zahájení / Karol Bayer, Luboš Machačko
10:15–10:35 Zdeněk Vácha / Koncepce restaurování – více otázek či odpovědí?
10:35–10:55 Josef Čoban / Návrhy na restaurování – jsou vůbec zapotřebí?
10:55–11:15 Václav Girsa / Koncepce a výsledky restaurování průčelí východní brány hradu Lipý...
11:15–11:45 Coffee break
11:45–12:05 Jana Waisserová, Jiří Bláha / Restaurování maleb a štuků ve vile zámku Kratochvíle
12:05–12:25 Václav Špale / Koncepce restaurování a rekonstrukce zahradních prospektů zámku Troja.
12:25–13:45 Přestávka na oběd
13:45–14:05 Petra Vávrová / Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů
14:05–14:25 Martin Zmeškal / Koncepce restaurátorského zásahu – restaurování zlacené polychromie
14:25–14:45 Jakub Ďoubal / Historické a současné přístupy k restaurování Kamenné kašny v Kutné Hoře
14:45 Ukončení prezentační části Přesun na Hrádek
15:10–16:00 Aleš Pospíšil / Komentovaná prohlídka výstavy "Půlstoletí MPR“ v objektu Hrádku
16:00 Ukončení konference

75. / vloženo 2. května 2011
První oznámení – výzva k zaslání příspěvků na konferenci Arte-fakt, o.s.
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2011 –
koncepce restaurátorského zásahu

Tématem konference je koncepce restaurátorského zásahu. Záměrem organizátorů je, aby na akci zazněly příspěvky, které budou dané téma reflektovat z hlediska různých oborů podílejících se na obnově památek.
Pořadatel: o.s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek
Místo: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora
Datum:
24. listopadu 2011
Jazyk: čeština
Téma: Koncepce restaurátorského zásahu
Okruhy přednášek:
1. Koncepce restaurátorského zásahu – obsah a výklad pojmu
2. Koncepce obnovy nemovitých kulturních památek
3. Koncepce obnovy movitých kulturních památek
4. Případové studie a příklady z praxe

Formát příspěvků: Text o max. rozsahu 8 stran A4 (WORD dokument),
fotografie 10x15 cm s rozlišením 300dpi ve formátu jpg.
Termín odevzdání příspěvků: 24. září 2011
Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 20 min.
Možnost prezentace pomocí posterů.
Zájemci o aktivní účast na konferenci, zasílejte, prosím, název a anotaci příspěvku na adresu: machacko@seznam.cz do 1. 7. 2011. Vzhledem k omezenému počtu přednášejících si pořadatel vyhrazuje právo výběru příspěvku na konferenci na základě přihlášených anotací. O svém zařazení do programu konference budou autoři zaslaných anotací informováni do 5 dní od uzávěrky anotací.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE


74. / vloženo 17. března 2011
Dne 6. dubna v 17 hodin bude v Galerii Univerzity Pardubice v Univerzitní knihovně zahájena výstava Artefakt 2010: Restaurátorské práce v regionu Kutná Hora.
Výstava, původně instalovaná v interiéru chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci, představuje restaurátorské práce realizované v nedávné době v regionu Kutná Hora na významných památkách této kulturně mimořádně bohaté lokality. Pezentovány zde budou práce čtyř restaurátorů (Jakub Ďoubal, Kateřina Ďoubalová, Jaroslav. J. Alt a Jan Vojtěchvský), kteří jsou osobně a pracovně úzce spojeni jak s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli, tak s regionem Kutná Hora. Výstava bude otevřena od 7. dubna do 31. května 2011. Expozici připravil o.s Arte-fakt ve spolupráci s Fakultou restaurování UPa.
pozvánka ke stažení


72. / vloženo 27. ledna 2011
Zápis z členské schůze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek
11. listopadu 2010 / Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování Litomyšl


71. / vloženo 27. ledna 2011


Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 se v Litomyšli uskutečnila konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2010. Tuto akci již popáté za sebou uspořádalo v areálu litomyšlského zámku, zapsaného do seznamu UNESCO, občanské sdružení Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek. Členy této profesní organizace tvoří převážně absolventi, a dnes již i pedagogové, Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Smyslem těchto každoročních konferencí je setkání mladých restaurátorů a konzervátorů s předními odborníky z oblasti péče o památky, výměna informací a diskuse nad aktuálním tématem konference. Tématem letošního ročníku se staly Retuše uměleckých děl, což je téma velmi nosné, neboť zatímco jiné etapy restaurátorského zásahu zůstávají více či méně skryty oku pozorovatele, právě retuše a závěrečná prezentace uměleckého díla určují to, jakým způsobem bude dílo vnímáno odbornou, ale i laickou veřejností.

Na konferenci vystoupilo devět přednášejících, vesměs restaurátorů, kteří na ukázkách z vlastní restaurátorské praxe seznámili publikum s problematikou retuší památek.

pokračování článku zde...

70. vloženo 18. listopadu 2010
Občanské sdružení arte-fakt vydává publikaci:Artefakt 2010
Restaurátorské práce v regionu Kutná Hora/ heritage restoration works in the region of Kutná Hora
Autoři: Jakub Ďoubal, Jaroslav J. Alt, Jan Vojtěchovský, Kateřina Ďoubalová
Vyd.: o.s. Arte-fakt sdružení pro ochranu památek Kutná Hora 2010
130 stran, ISBN 978-80-254-8657-3
Česko-anglická publikace.
Prodejní cena: 160 PRO ČLENY, 220 PRO NEČLENY + 25 KČ POŠTOVNÉ

Tato publikace vznikla jako doprovodný materiál k výstavě představující vybrané restaurátorské práce realizované v několika uplynulých letech v regionu Kutná Hora. Výstava se uskutečnila v měsících červenci až říjnu 2010 v konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Autoři projektu uvítali možnost blíže seznámit odbornou i širší laickou veřejnost s problematikou restaurování konkrétních uměleckých děl i obnovou komplexnějších architektonických celků. Výstava představila současné restaurátorské postupy v oborech restaurování nástěnné malby (Jaroslav. J Alt, Jan Vojtěchovský), restaurování závěsného obrazu (Jaroslav. J Alt, Jan Vojtěchovský), restaurování kamenné plastiky (Jakub Ďoubal) a kamene a restaurování papíru a knižní vazby (Kateřina Ďoubalová). Další informace o knize a objednávky na info@arte-fakt.cz

UKÁZKY KE STAŽENÍ ZDE: 1. UKÁZKA / 2. UKÁZKA


69. vloženo 26/10/2010
Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 se v Litomyšli po skončení konference Retuše uměleckých děl uskuteční členská schůze o.s. Arte-fakt.


68. vloženo 26/10/2010

Program konference o. s. Arte-fakt

67. vloženo 22/06/2010

Konference o. s. Arte-fakt s názvem: Restaurování a ochrana uměleckých děl 2010 se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2010 ve Výstavním sále EŠC v Litomyšli
Letošní ročník nese podtitul: Retuše uměleckých děl.


pozvánka ke stažení zde


66. vloženo 22/06/10
Výstava restaurátorských prací v regionu Kutná Hora
Sdružení Arte-fakt připravilo projekt s názvem Artefakt 2010: restaurátorské práce v regionu Kutná Hora, který je prezentací v nedávné době ukončených nebo probíhajících restaurátorských akcí v Kutné Hoře.

Podrobné informace o výstavě, fotogalerii z vernisáže a výběr článků
z regionálního tisku najdete v sekci
články a akce


Pozornost bude zaměřena na restaurátorské práce v oborech restaurování nástěnné malby, restaurování závěsného obrazu, restaurování sochařských děl, restaurování papíru a knižní vazby. Konkrétně budou představeny zejména následující restaurátorské práce: restaurování nástropní malby J. J. Steinfelse „Nejsvětější Trojice“ a restaurování oltářního obrazu P. Brandla „Patroni země České“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (doc. Jaroslav J. Alt ak. mal., Mgr. art. Jan Vojtěchovský), dále restaurování sochařských prvků chrámu sv. Barbory anebo restaurování sousoší před Jezuitskou kolejí (Mgr. art. Jakub Ďoubal) a konečně konzervace a restaurování rukopisů a starých tisků ze sbírek SOkA a ČMS Kutná Hora (Mgr. Kateřina Ďoubalová).

Výstava, která bude zahájena 22. července 2010 v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Zaměří se na prezentaci uvedených restaurátorských zásahů a bude doprovozena přednáškami s cílem informovat veřejnost o situaci v oboru restaurování i aktuálním restaurátorském dění v kutnohorském regionu. Výstava potrvá do konce září.

Projekt je podpořen Nadací Via, prostřednictvím Regionálních grantů Dobročinného fondu Philip Morris ČR.

Pozvánka ke stažení zde

65. vloženo 25/12/09
Sdružení arte-fakt získalo grant ve výší 60 072 Kč z grantového programu Dobročinného fondu Philips Morris – regionální projekty (2009).

Náš projekt byl vybrán z 24 žádostí. Autorem projektu je Jakub Ďoubal a na přípravě spolupracovali Kateřina Ďoubalová, Jan Vojtěchovský a Jaroslav Alt. Náplní projektu je prezentace v nedávné době ukončených restaurátorských akcí v Kutné Hoře a okolí. Výstava bude zaměřena na významné realizace v oborech restaurování nástěnné malby, restaurování sochařských děl, restaurování papíru a knižní vazby. Cílem projektu je informovat veřejnost o situaci v oboru restaurování i aktuálním dění v kutnohorském regionu. Prezentace proběhne formou výstavy, přednáškové činnosti i exkurzí na místa prováděných restaurátorských zásahů. Výstava, doprovodný program a přednášky se uskuteční v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci v letních měsících 2010.

Informace z tisku ZDE

Slavnostní předávání šeku Dobročinného fondu Philip Morris dne 14. 12. 200964. vloženo 2/11/09
Program konference Restaurování a ochrana uměleckých děl – Průzkumy památek
26. 11. 2009, Litomyšl09:00 –10:00 registrace účastníků
10:00 Zahájení konference – Luboš Machačko, o.s. Arte-fakt
10:15 – 10:35 Zdeněk Vácha: Průzkumy památek – cíle a metody
10:35 – 11:55 Zdena Lebedová: Archivní a restaurátorský průzkum – příklady mezioborové spolupráce v praxi
11:55 – 12:15 Lukáš Černý: Průzkum restaurátorské činnosti bratří Boháčů
12:15 – 12:35 Jana Panáčková-Feixová, Michal Panáček:
Dokumentace drobných památek Českého Švýcarska a její zobrazení v mapovém projektu GIS
12:35 – 12:55 Zuzana Slížková: Materiálový průzkum historických malt
12:55 – 13:15 Miloš Drdácký: Metody plošného průzkumu ztracené soudržnosti omítky s podkladem
13:15 – 14:30 přestávka
14:30 – 14:50 Josef Čoban: Restaurátorské malířské průzkumy nemovitých památek – průzkumy na stavbě
14:50 – 15:10 Martin Martan: Využití nedestruktivních metod průzkumu nástěnných maleb
15:10 – 15:30 Luboš Machačko: Průzkum nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou
15:30 – 15:50 Jan Vojtěchovský: Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů v zámku Lnáře
15:50 – 16:10 Karin Sojková: Restaurování plakátu Cirkusu SARRASANI
Účastnický poplatek:
150 Kč (vstup zdarma: přednášející, studenti SŠ, VŠ, členové o.s. Arte-fakt).

program (pdf) ke stažení zde


63. vloženo 14/5/09
ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek si vás dovoluje pozvat na konferenci
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2009 – průzkumy památek

Konference se uskuteční 26. 11. 2009
ve výstavním sále Evropského školícího centra v Litomyšli od 10:00 hod.

Zájemci o aktivní účast na konferenci, zasílejte, prosím, anotace svých příspěvků
do 1. 9. 2009 na adresu machacko@seznam.cz

Vzhledem k omezenému počtu přednášejících si pořadatel vyhrazuje právo výběru příspěvku na konferenci na základě přihlášených anotací. O svém zařazení do programu konference budou autoři zaslaných anotací informováni do 5 dní od uzávěrky anotací.

Uzávěrka anotací bude 1. 9. 2009

Uzávěrka příspěvků bude 17. 10. 2009


Vybrané příspěvky budou publikovány ve sborníku z konference.

Formát příspěvků: Text o max. rozsahu 4 stran A4 (WORD dokument).
ČB nebo barevné fotografie 10x15 cm s rozlišením 300 dpi,
nejlépe ve formátu souboru .jpg a v barevném režimu CMYK.

Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 20 min.

Možnost prezentace pomocí posterů.

Další informace: Luboš Machačko, tel.: 777832008, machacko@seznam.cz


62. vloženo 6/1/09
Zápis z členské schůze našeho sdružení, která se uskutečnila 27. 11. 2008 v Litomyšli
ke stažení ZDE...


61. vloženo 18/12/08
Naše sdružení se připojilo k "memorandu za ochranu památek". Tento text reaguje na postoj MKČR k připomínkám k věcnému záměru nového památkového zákona.
více zde...

60. vloženo 3/12/08
Novou ředitelkou Národního památkového ústavu je Naděžda Goryczková, dnes ji jmenoval ministr Václav Jehlička. Informovalo o tom ministerstvo kultury. Dosavadní ředitelku ostravského pracoviště památkového ústavu Goryczkovou ministrovi doporučila výběrová komise. Nahradí Pavla Jerieho, který ve funkci na vlastní žádost končí.
Více v článku LN z 2.12.08 (zde).

59. vloženo 1/12/08
Dne 27. 11. 2008 proběhla v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli konference sdružení Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování, rekonstrukce, reverzibilita.
Jednotlivé příspěvky v elektronické podobě jsou ke stažení v sekci články a akce (aktualita č. 53).58. vloženo 23/11/08
Národní památkový ústav doplnil své připomínky k Návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu o odkazy na další podněty a ohlasy v médiích. Tento text s odkazy mapuje přehledným způsobem reakce odborných organizací a médií na zveřejněný návrh zákona.
Více na webu NPÚ (odkaz zde).

57. vloženo 12/11/08
Vážení přátelé,
rád bych Vás pozval na členskou schůzi našeho sdružení, která se koná ve čt. 27. 11. v Litomyšli po skončení konference Restaurování-rekonstrukce-reverzibilita.
Schůze proběhne v býv. zámeckém pivovaru, ve stejných prostorách jako konference. Začátek je plánován na cca 15:30 (v závislosti na konci konference). Na programu schůze je mj. zpráva o činnosti za rok 2007.

Zdravím, Luboš Machačko.

56. vloženo 15/10/08
KONFERENCE
ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek si vás dovoluje pozvat na konferenci
Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování, rekonstrukce, reverzibilita

Konference se uskuteční 27. 11. 2008 v zámeckém pivovaru v Litomyšli od 10:00 hod.

Účastnický poplatek: 200,- Kč (v ceně je zahrnut jeden výtisk sborníku příspěvků z konference)
Vstup zdarma: přednášející, studenti SŠ, VŠ a řádní členové o.s. Arte-fakt
Další informace: Luboš Machačko, tel.: 777832008, machacko@seznam.cz

PROGRAM KONFERENCE (pdf)


55. vloženo 09/06/08
Občanské sdružení Arte-fakt reagovalo na podnět MK ČR k veřejné diskusi nad Návrhem věcného záměru zákona
o památkovém fondu
, který MK uveřejnilo na svých internetových stránkách dne 6. 5. 2008.
Vzhledem k šíři problematiky se naše vyjádření omezilo pouze na ty body v předkládaném návrhu, které v oblasti péče o památky považujeme za zásadní. Text připomínek
(doc, 44 KB) ke stažení ZDE
Dopis se stejným obsahem odeslalo naše sdružení dne 3. června 2008 na adresu MK ČR také prostřednictvím České pošty.


54. vloženo 27/05/08
Národní památkový ústav zveřejňuje své připomínky k návrhu Ministerstva kultury.
http://www.npu.cz/prur/novin/?news[detail]=3065
Tamtéž najdete také odkaz na Stanovisko restaurátorských škol Akademie výtvarných umění (restauro.cz)
a na další dosud zveřejněné podněty.

53. vloženo 15/05/08
Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo text Návrhu věcného záměru zákona o památkovém fondu spolu se zprávou Hodnocení dopadu regulace pro nový památkový zákon. Oba texty jsou ke stažení na webu MK ČR.

52. vloženo 28/04/08
Členská schůze o. s. Arte-fakt na Kratochvíli
Dne 16. května 2008 se uskuteční na zámku Kratochvíle členská schůze o.s. Arte-fakt.
Schůze proběhne po ukončení prohlídky restaurátorských prací na tomto významném renesančním areálu z 80. let 16. století
(prohlídka začíná v 10 hod., více v oddíle články a akce)

Program schůze:
- účetní uzávěrka za kalendářní rok 2007
- závěrečná zpráva o činnosti o.s. v roce 2007
- jiné (konference: Restaurování a ochrana uměleckých děl 2008, věcný záměr pam. zákona….)
Pro zájemce společenský večer (oheň, živá hudba, diskuse).

Na setkání s Vámi se těší
Luboš Machačko

51. vloženo 08/04/08
KONFERENCE
ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek si vás dovoluje pozvat na konferenci
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2008 / restaurování – rekonstrukce – reverzibilita
Konference se uskuteční 27. 11. 2008 v zámeckém pivovaru v Litomyšli od 10:00 hod.

Zájemci o aktivní účast na konferenci, zasílejte, prosím, anotace svých příspěvků do 1. 9. 2008 na adresu machacko@seznam.cz

Vzhledem k omezenému počtu přednášejících si pořadatel vyhrazuje právo výběru příspěvku na konferenci na základě přihlášených anotací.
O svém zařazení do programu konference budou autoři zaslaných anotací informováni do 5 dní od uzávěrky anotací.

Uzávěrka anotací bude 1. 9. 2008
Uzávěrka příspěvků bude 17. 10. 2008
Vybrané příspěvky budou publikovány ve sborníku z konference.

Formát příspěvků:
Text o max. rozsahu 4 stran A4 (WORD dokument).
ČB nebo barevné fotografie 10x15 cm s rozlišením 300dpi,
nejlépe ve formátu souboru .jpg a v barevném režimu CMYK.
Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 20 min.

Možnost prezentace pomocí posterů.

Další informace: Luboš Machačko, tel.: 777832008, machacko@seznam.cz


50. vloženo 12/03/08
Návrh novely památkového zákona byl dne 28. 2. 2008 předložen Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR a byl schválen k projednávání.
Text návrhu a informace o stavu projednávání najdete na webu Poslanecké sněmovny:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=441
.


49. vloženo 05/03/08
Věcný záměr nového památkového zákona
pdf ke stažení zde

48. vloženo 03/12/07
Dne 29. 11. 2007 se uskutečnila v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli mezioborová konference Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování restaurovaného.
Více zde

47. vloženo 16/10/07
Program konference
Restaurování a ochrana uměleckých děl Restaurování restaurovaného
(pořádá o. s. Arte-fakt 29. listopadu 2007 v bývalém zámeckém pivovaru v Litomyšli)
program.pdf nebo program.jpg


46. vloženo 17/09/07
Tradiční vápenné technologie k vidění na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli
přihláška a program: http://www.upce.cz/zpravy_fr.html?cislo=1150077

45. vloženo 06/08/07
Zápis z členské schůze o.s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek
ze dne 20. 7. 2007 – zde

44. vloženo 08/07/07
Oficiální prohlášení o. s. Arte-fakt a sdružení Re art Praha, sestavené na základě schůzky v Mánesu 26. 6. 2007 (viz. aktualita 42.) ke stažení zde


43. vloženo 04/07/07
Mimořádná ČLENSKÁ SCHŮZE sdružení Arte-fakt
v pátek 20. 7. 2007 v 16.00 v Kutné Hoře v Uhelné ulici
(skautská klubovna naproti restauraci u Kata poblíž kostela Panny Marie na Náměti)


42. vloženo 17/06/07
Rada Asociace restaurátorů zve na první pracovní schůzku
dne 26. června 2007 od 18 h v Mánesu (malý salonek za restaurací)
na téma založení restaurátorské komory
.
dopis (.jpg) zde


41. vloženo 26/04/07
The Academy of Fine Arts and Design (AFAD),
Central European Institute for Art on Paper Conservation (CEIAP) in Bratislava,
Slovakia and Northeast Document Conservation Center (NEDCC) in Andover, MA, USA

would like to invite you for the third time to participate in
an international workshop on the preservation of photographs
in September 10-14, 2007
. Více zde


40. vloženo 20/04/07
KONFERENCE

ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek si vás dovoluje pozvat na konferenci
Restaurování a ochrana uměleckých děl – Restaurování restaurovaného
Většina památek byla za dobu své existence opakovaně obnovována. S pozůstatky takových zásahů je restaurátor ve své praxi denně konfrontován. Konference je zaměřena na problematiku druhotných zásahů při restaurování památek.

Konference se uskuteční
29. 11. 2007
v zámeckém pivovaru
v Litomyšli od 10:00 hod.

Anotace příspěvků zasílejte, prosím, do 1. 9. 2007
na adresu
machacko@seznam.cz
Na základě přihlášených anotací budou vybrány příspěvky na konferenci.
Uzávěrka příspěvků bude 23. 10. 2007
Vybrané příspěvky budou publikovány ve sborníku z konference.


Formát příspěvků:
– Text o max. rozsahu 4 stran A4 (WORD dokument)
– ČB nebo barevné fotografie 10x15 cm s rozlišením 300dpi ,
nejlépe ve formátu souboru .jpg a v barevném režimu CMYK.

Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 20 min.

Možnost prezentace pomocí posterů.

Další informace: Luboš Machačko, tel.: 777 832 008, machacko@seznam.cz

39. vloženo 05/04/07
4.–6. září 2007 ve Znojmě
Konference konzervátorů a restaurátorů
Program konference bude zaměřen na témata:
- preventivní konzervace
- metody průzkumu materiálů a technologií
- nové postupy a metody v ochraně sbírek a památek
- komplexní zásahy konzervace a restaurování


38. vloženo 05/04/07
21.–22. června 2007 v Karolinu v Praze
Alkalické aktivované materiály – výzkum, výroba a využití
konference zaměřená na využití geopolymerů
Více na:
http://www.konference.claypolymers.com

37. vloženo 05/04/07
19. dubna 2007 v Národním muzeu v Praze
STOP – seminář Opravy fasád historických objektů
Více na: http://wstop.colweb.cz/aktual.html#hist_fasady07

36. vloženo 29/03/07
Ve dnech 20.–21. 3. 2007 se v Praze uskutečnila
7. odborná konference s názvem:
"OBNOVA PAMÁTEK 2007 – REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE?“

Akci pořádali: NPÚ-ÚP, ČVUT Praha – Fakulta architektury, Studio AXIS, Český národní komitét ICOMOS.
Konference nabídla pohled významných odborníků v oblasti památkové péče na velmi vděčné téma rekonstrukcí historických objektů.
Více na: http://www.npu.cz/prur/novin/?news[detail]=1827
Sborník by měl být k stažení na: http://www.studioaxis.cz


35. vloženo 04/03/07
V mezinárodní architektonické soutěži na novou budovu Národní knihovny v Praze vybrala porota z téměř 400 návrhů návrh architekta českého původu Jana Kaplického. Soutěž bude zakončena společnou výstavou modelů všech finalistů v Klementinu.
Fotografie zde

34. vloženo 01/03/07
Podíl restaurátora a technologa na stanovení způsobu oprav historických omítek a nátěrů
Odborně metodický den NPÚ-ÚOP v Brně.
Termín:
15. 3. 2007 (čtvrtek), 10.00 – 15.00 hod.
Místo konání:
Brno, Moravské zemské muzeum (Ditrichštejnský palác), Zelný trh 299/6
Program zde

33. vloženo 27/02/07 (aktualizováno 22/03/07)
Technické muzeum v Brně – Metodické centrum konzervace přijme pracovníky s vysokoškolským vzděláním na pozice konzervátora-restaurátora a chemika-technologa. Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu selucka@technicalmuseum.cz do 15. dubna 2007.

32. vloženo 15/02/07
Dne 9. 2. 2007 proběhla v Litomyšli 2. členská schůze os. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek.
Na programu bylo seznámení členů sdružení s účetní uzávěrkou za loňský rok, se zprávou o činnosti sdružení, volba předsedy sdružení a seznámení členů o přípravách 2. ročníku konference Restaurování a ochrana uměleckých děl. Na závěr byla otevřena diskuse.
Členská schůze přijala osm nových členů sdružení.
VÍCE ZDE


31. vloženo 14/02/07
Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, Národním památkovým ústavem, ú.o.p. v Olomouci a Katedrou historie Univerzity Palackého v Olomouci připravuje ve dnech 20.–22. listopadu 2007 mezinárodní vědeckou konferenci „Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě“.
VÍCE ZDE

30. vloženo 12/02/07
Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů (Komise KRP) při AMG ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace a Jihomoravským muzeem ve Znojmě, příspěvkovou organizací připravuje program pro další Konferenci konzervátorů a restaurátorů, která se bude konat 4.– 6. září 2007 ve Znojmě.

Program konference bude zaměřen na následující témata:
- preventivní konzervace
- metody průzkumu materiálů a technologií
- nové postupy a metody v ochraně sbírek a památek
- komplexní zásahy konzervace a restaurování

Zájemci z řad konzervátorů-restaurátorů, technologů i ostatních odborníků zainteresovaných na ochraně kulturního dědictví mohou zasílat přihlášky přednášek, popř. posterů na tuto konferenci.
Podrobnosti + přihláška ZDE


29. vloženo 01/02/07
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování ve spolupráci s firmou Remmers Vás zve na přednášku Dr. Georga Gilberta – Použití obětovaných omítek v památkové praxi. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek dne 22. 2. 2007 od 9:30 do 12:00 h v hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli.

28. vloženo 31/01/07
ART MEETS ICE – 27. – 28. 1. 2007 proběhla ve Finských Helsinkách přehlídka ledových skulptur. Akce se zůčastnilo 14 týmů z 12 zemí celého světa. Českou republiku zde reprezentovali dva členové sdružení Arte-fakt Jakub Ďoubal a Jan Fedorčák. Naši borci předvedli velmi slušný výkon a obsadili pěkné první místo. Blahopřejeme!
VÍCE NA www.artmeetsice.fi 


27. vloženo 18/01/07
Studenti fakulty restaurování UPce srdečně zvou na Ples fakulty restaurování – 9. února v Lidovém domě v Litomyšli od 20.00 hodin. Hraje skupina Bengas, informace na tel.: 776 897 909.
Pozvánka zde: ples.jpg 


26. vloženo 15/01/07
Členská schůze našeho sdružení proběhne 9. února 2007 v 15.00 h.
Prosíme všechny členy o účast.
VÍCE ZDE


25. vloženo 11/12/06
Dne 30. 11. 2006 se uskutečnila v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli konference Restaurování uměleckých malířských a sochařských děl. Tuto konferenci uspořádalo občanské sdružení Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek.
VÍCE ZDE


24. vloženo 07/11/06
KONFERENCE
Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl
30. 11. 2006
v zámeckém pivovaru v Litomyšli od 10:00 hodin
Pořádá: ARTE-FAKT, sdružení pro ochranu památek
Program konference ke stažení zde:   program.pdf   program.jpg


23. vloženo 06/10/06
STOP Problematika konzervace torzálních památek
Seminář se koná 26. 10. 2006 v Národním muzeu.
Více na www.vol.cz/wstop


22. vloženo 22/9/06
Ve středu 27. 9. 2006 se koná slavnostní imatrikulace studentů a sponze absolventů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Slavnostní akademický obřad se koná od 11 hodin v Kongresovém sále zámku Litomyšl.
Více na: www.upce.cz


21. vloženo 18/9/06
Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech
Seminář se koná v konferenčním sále Národního archivu – Praha 4 – Chodovec, Archivní 4/2257 dne 21. 11. 2006
Pořadatel: Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem
Registrace účastníků nejpozději do 10. 11. 2006.
Program semináře a další informace na
http://skip.nkp.cz/odbCKMSklima06.htm


20. vloženo 11/09/06
1. mezioborový seminář Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA):„Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl“
7. 11. 2006 se koná v aule hlavní budovy Akademie výtvarných umění v Praze seminář „Nové metody a témata v analýze malířských výtvarných děl“.
Seminář organizují zřizovatelé společné laboratoře ALMA: Restaurátorská škola malířská prof. K. Strettiho AVU Praha a Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR.
VÍCE NA www.alma-lab.cz


19. vloženo 08/09/06
NPU vydal Metodický list NPÚ č. 4/2006 stanovující základní zásady pro zpracování restaurátorských zpráv při restaurování kulturních památek. Vzhledem k tomu, že tento text obsahuje celou řadu diskutabilních momentů vyzýváme ostatní členy o.s a návštěvníky našich stránek k diskuzi nad jeho obsahem.
Pdf soubor ZDE


18. vloženo 30/08/06
Denkmal – Evropský veletrh pro restaurování, památkovou péči a obnovu měst
Ve dnech 25. – 28. 10. 2006 se v Lipsku uskuteční další ročník veletrhu restaurování, památkové péče a obnovy měst.
datum: 25. – 28. 10. 2006
místo: Nové Lipské výstaviště
otvírací doba: 9:00 - 18:00 hodin
Více informací naleznete na:
www.denkmal-leipzig.de
http://www.leipziger-messe.cz/


17. vloženo 29/08/06
KONFERENCE NA TEMA OBNOVA DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH OBJEKTŮ
Ve dnech 30. září – 1. října 2006 se koná další setkání kapličkářů a lidí spjatých s péčí o drobné sakrální památky, tentokráte v Krásné Lípě (okr. Děčín). Program přednášek a exkurze odpoví zájemcům Natálie Belisová (
n.belisova@npsc.cz, 737 276 859, Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa) nebo také na www.kaplicky.unas.cz.
VÍCE ZDE


16. vloženo 10/07/06
Pracovní schůzka výboru
Dne 21. 7. 2006 v 15.00 se uskuteční pracovní schůzka členů výboru v literární kavárně v Řetězové ulici. Tématem bude diskuze nad současným vývojem v oboru a projednání dalších kroků o.s. Účast ostatních členů vítána.


15. vloženo 21/06/06
KONFERENCE
ARTE-FAKT sdružení pro ochranu památek si vás dovoluje pozvat na konferenci
Restaurování uměleckých malířských a sochařských děl.
Konference se uskuteční 30. 11. 2006 v zámeckém pivovaru v Litomyšli od 10:00 hod.
Příspěvky do konference zasílejte, prosím, na adresu
info@arte-fakt.cz
Uzávěrka příspěvků bude 23. 10. 2006
Formát příspěvků:
Text o max. rozsahu 4 stran A4 (WORD dokument).
ČB nebo barevné fotografie 10x15 cm s rozlišením 300dpi ,
nejlépe ve formátu souboru .jpg a v barevném režimu CMYK.
Prezentace příspěvku na konferenci by neměla přesáhnout 20 min.
Možnost prezentace pomocí posterů.
Další informace: Luboš Machačko, tel.: 777832008,
machacko@seznam.cz


14. vloženo 05/06/2006
Dne 16. 6. 2006 v 17.30 se uskuteční v Červené věži v areálu FRUPce v Litomyšli slavnostní zahájení výstavy Lidé a papír ve fotografii Bohdana Holomníčka a Evy Hrubé.
Při této příležitosti proběhne ve stejný čas a na stejném místě slavnostní zahájení výstavy klauzurních prací studentů FRUPce.
Všichni jste srdečně zváni.
Pdf pozvánka (544 kB) „Lidé a papír“
zde
Jpg pozvánka (104 kB) „klauzury“
zde


13. vloženo 02/06/2006
Návrh koncepce reformy památkové péče z pohledu Národního památkového ústavu
Zásadní koncepční dokument k připravovaným úpravám systému státní památkové péče předkládá generální ředitel NPÚ Mgr. Tomáš Hájek, Dr.
Celý text je v příloze nebo na stránkách NPú
+ reakce na tento text:
OTEVŘENÝ DOPIS KLUBU ZA STAROU PRAHU k Návrhu koncepce reformy památkové péče z pohledu Národního památkového ústavu zveřejněnému na webových stránkách NPÚ dne 15. května 2006
Celý text v příloze


12. vloženo 24/05/2006
Pozvánka na mezinárodní konferenci pro konzervátory a restaurátory papíru IPC 5th International Conference
Icon Book & Paper Group will be holding the fifth IPC international conference at the Edinburgh International Conference Centre from 26 to 29 July 2006. The conference will celebrate 30 years of achievement in conservation and focus on the relationship of practical conservation and preservation of paper and book in the 21st century.
VÍCE NA www.icon.org.uk


11. vloženo 17/05/2006
16. 05. 2006: Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, VÍCE ZDE


10. vloženo 17/05/2006
Zápis z 1. členské schůze Arte-fakt o.s. ZDE


9. vloženo 11/05/2006
Vážení, srdečně vás zveme na květnový seminář STOP Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, konaný 25. 5. 2006 v Národním muzeu v Praze. Více informací zde, nebo na www.vol.cz/wstop, Ing. Olga Kotlíková, 724 029 206


8. vloženo 01/05/2006
Členská schůze našeho sdruženi je v pátek 5. 5. tohoto roku ve 14.30 hodin v literární kavárně v Řetězové ul. (sál ve sklepě). VELMI žádoucí je přijít včas, abychom se navzájem nezdržovali. Převeliké díky Vám...


7. vloženo 01/05/2006
Vyjádření ředitele NPÚ Mgr. Tomáše Hájka, Dr. k současné situaci – “Opatření v restaurování 2006” (02/04/2006)
CELÝ TEXT ZDE


6. vloženo 01/05/2006
Vyjádření k prohlášením Přípravného výboru České Komory Restaurátorů (prezentovaným na stránkách www.restauro.cz), adresované řediteli NPÚ Mgr. Tomáši Hájkovi, Dr., jednateli přípravného výboru České komory restaurátorů Martinu Pavalovi, akad mal., MKČR …
CELÝ DOPIS ZDE


5. vloženo 01/05/2006
Otevřený dopis restaurátorských sdružení – Re art Praha, sdružení Rudolfinea (sdružení pro umělecká řemesla) a sdružení Arte-fakt (sdružení pro ochranu památek), adresovaný ministru kultury Vítězslavu Jandákovi a dalším institucím. Dopis seznamuje s výsledkem jednání výše uvedených sdružení a obsahuje návrh na založení Unie restaurátorů, otevřené i pro další spolky a jednotlivé restaurátory, jejímž cílem bude koordinovat legislativní opatření v oboru a předkládat vlastní návrhy.
CELÝ DOPIS ZDE


4. vloženo 01/05/2006
Dne 27. 3. 2006 proběhlo v Praze, jako reakce na současnou situaci v restaurování, setkání zástupců tří restaurátorských sdružení – Re art Praha, sdružení Rudolfinea (sdružení pro umělecká řemesla) a sdružení Arte-fakt (sdružení pro ochranu památek).
CELÝ ČLÁNEK ZDE


3. vloženo 01/05/2006
19. 3. 2003 byla zveřejněna reakce zástupce přípravného výboru České komory restaurátorů Martina Pavaly, akad. mal. (jednatele PV ČKR) na dopis, které sdružení Arte-fakt (sdružení pro ochranu památek) adresovalo řediteli NPÚ Mgr. Tomáši Hájkovi, Dr. a dalším zástupcům oboru.
VIZ www.restauro.cz
Ředitel NPÚ Mgr. Tomáš Hájek, Dr. se dosud (6. 4. 2006) k dopisu ze dne 10. 3. 2006 nevyjádřil.


2. vloženo 01/05/2006
Občanské sdružení Arte-fakt (sdružení pro ochranu památek) bylo registrováno dne 17. 3. 2006 pod číslem jednacím VS/1-1/63 567/06-R
STANOVY SDRUŽENÍ ZDE


1. vloženo 01/05/2006
Dne 10. 3. 2006 proběhlo v Litomyšli setkání, kterého se zúčastnili restaurátoři z celé České republiky a specialisté příbuzných oborů. Proběhla diskuze nad současným vývojem památkové péče a stavem restaurování v České republice. Účastníci závěrem formulovali zápis z toho jednání, který byl poté, formou otevřeného dopisu, zaslán řediteli NPÚ Mgr. Tomáši Hájkovi, Dr. (a na vědomí dalším zástupcům oboru)
CELÝ DOPIS ZDE


aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv