archiv diskuze

pátek 25. ledna 2008 9:45
from: Michal Vedral

Pro všechny zapálené. 29. 1. 2008 se v rámci doprovodných akcí k výstavě Albrecht z Valdštejna uskuteční přednáška Ing. arch. Ondřeje Šefců "Restaurování a obnova Valdštejnského paláce" a to od 17:00 v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce. Vstup je volný.

S pozdravem a s přáním, že v tomto diskuzním koutku bude brzy více odkazů na jakoukoli zajímavou akci, Michal Vedral

 


čtvrtek 29. března 2007 1:58
from: Jana Waisserová
subject: Metodika restaurátorských dokumentací

Jistě jste si všichni pečlivě prostudovali metodické pokyny pro zpracování restaurátorských zpráv pro pracovníky památkové péče (pozn: pokyny vyšly jako příloha posledního čísla Zpráv památkové péče). Dle těchto pokynů není reálné restaurátorské zprávy odevzdávat, zvláště v oblasti restaurování větších objektů. Nicméně po vás může kterýkoliv pracovník NPÚ zprávu v takovémto rozsahu požadovat. Proto je dle mého názoru naší povinností a naším zájmem reagovat na tuto metodiku, shromáždit argumenty proč a v jakých bodech jsou předložené metodické pokyny neslučitelné s restaurátorskou praxí a následně informovat autora vydaných pokynů. Je mi s podivem, že na vydání nereagují samotní pracovníci památkové péče, kteří z praxe musí vědět, že minimálně finanční náročnost takových zpráv na všech zakázkách by byla značným zatížením pro restaurátorské rozpočty. Setkala jsem se v praxi i se zprávami, které nemají téměř žádnou vypovídací hodnotu (zvláště zprávy z restaurátorských průzkumů), proto by bylo dle mého názoru úspěchem docílit alespoň stardatní úrovně restaurátoských zpráv a ne požadovat plošně dokumentace v exluzivní kvalitě bez ohledu na typ restaurátorského zásahu. Často je také důležitější úroveň grafické dokumentace než přehnaně velké formáty fotografií v požadovaném rozlišení (! a pozor fotodokumentace na kinofilm je také nežádoucí).
Prosím co nejvíce kolegů o otevřenou a věcnou diskuzi k příslušné metodice. Jsem připravená jednotlivé připomínky zpracovat do přehledného textu a za zúčastněné oficiálně předat redakci Zpráv památkové péče, atd... Uvítám jakoukoliv spoluiniciativu.
Jana Waisserová

pondělí 5. března 2007 21:26
from: zuzana wichterlova

Děkuju Jiřinovi za vyčerpávající odpověď a má samozřejmě mé pochopení!!! (jen jsem chtěla, aby na nás víc myslel...a aby se to už neopakovalo...). Děkuji i za to, že mě doporučovanou příručkou D.Michoinové obdaroval (spolu s K.K.)!!!
Jinak maličko se zpožděním upozorňuji na krátkou polemiku mezi T.Hájkem a P.Jeriem v Respektu č.9 z týdne 26.2.- 4.3.
Zuzana W.

čtvrtek 1. března 2007 20:56
from: Jiří Bláha
subject:příspěvek do diskuse

Ano, pod tíhou důkazů se přiznávám: zúčastnil jsem se s kolegyní Krhánkovou prezentace publikace Příprava vápenných malt v péči o stavební památky spojené s přednáškou její autorky ing. Dagmar Michoinové. Konala se v sídle ústředního pracoviště NPÚ a na internetových stránkách NPÚ jsem se taky o akci dozvěděl. Na stejných stránkách je možné se zevrubně informovat o průběhu celé akce: http://www.npu.cz/prur/novin/?news[detail]=1815.

Proč jsem o tom nedal vědět dál je prosté, bohužel mě to ve víru všedního dne nenapadlo (ostatně – vždyť mě trochu znáš, Zuzano…).
Snad to aspoň trochu napravím upozorněním na další podobnou akci, tentokrát
„odborně metodický den“ NPÚ ÚOP v Brně konaný 15. 3. pod názvem Podíl restaurátora a technologa na stanovení způsobu oprav historických omítek a nátěrů. Podrobnosti viz http://www.npu.cz/prur/novin/?news[detail]=1864, za zmínku snad stojí i to, že zde budou hovořit také ing. Karol Bayer a ing. Alena Hladíková z FR UP.
Adresu stránek NPÚ i dalších užitečných míst je možné najít také zde v sekci odkazy.
Jiří Bláha


úterý 27. února 2007 21:49
from: zuzana wichterlova
subject: nová publikace

Ráda bych upozornila na novou publikaci Příprava vápenných malt v péči o
stavební památky od Dagmar Michoinový. Prezentace této publikace se zúčastnil mimo jiné pan Jiřin Bláha, a ten by měl uvést, jak se o přednášce dověděl, a proč nám o tom nedal vědět......
Zuzana W.