sdružení arte–fakt má profil na facebook

Odkazy na aktuality z oboru (přednášky, semináře a konference, výstavy, publikace) rubrika články a akce
Máte-li zájem zveřejnit informace o odborných akcích, zašlete je na náš mail.

Příspěvky z konferencí Arte-fakt ke stažení zde

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017


121. / vloženo 13. června 2019

Vážení členové sdružení Arte-fakt, z.s.,
dovolte mi, abych Vás pozval na
seminář a členskou schůzi sdružení, které pořádáme v pátek 12. července v Litomyšli.
Jako téma semináře jsme zvolili
historické graffiti a problematiku jeho restaurování a prezentace. Seminář začne v pátek přednáškou v 11:00 hod. v přízemí nové přístavby piaristické koleje. Přednášející bude MgA. Lucie Bartůňková. Po přednášce bude následovat komentovaná prohlídka Očistcové kaple v budově koleje s ukázkami různých přístupů k řešení historických graffiti.
Od 14:00 začne členská schůze. Na programu bude v souladu se stanovami mj. volba výboru sdružení. 
Akce bude zakončena společenským večerem.
Těším se na viděnou s vámi se všemi!

Za výbor Arte-fakt, z.s.
Luboš Machačko

PROGRAM ZDE


120. / vloženo 13. června 2019

Vážení kolegové,
dovolte, abych Vás srdečně pozval na další konferenci z cyklu 
Restaurování a ochrana uměleckých děl, které pořádá naše sdružení.
Konference, která má podtitul 
Restaurování – Retrospekce, se tradičně koná v GASK v Kutné Hoře. Pozor, datum je netradiční!
Konference se uskuteční v
březnu roku 2020
Základní informace o akci najdete ve Výzvě pro zasílání abstraktů. Budeme jen rádi, když tuto informaci budete sdílet i s dalšími kolegy a všemi, které téma konference – 
historie obnovy památek a oboru restaurování v českých zemích a na Slovensku – zaujme.
Pevně věřím, že se v GASK sejdeme jako tradičně v hojném počtu.

Za Arte-fakt, z.s.
Luboš Machačko

VÝZVA K ZASÍLÁNÍ ABSTRAKTŮ ZDE


119. / vloženo 1. listopadu 2018

Po skončení prvního dne konference Quo vadis, cultural heritage preservation, ve čtvrtek 8. 11.
se v Litomyšli uskuteční
členská schůze našeho sdružení.


118. / vloženo 22. října 2018

Program konference zde


117. / vloženo 9. března 2018

Publikace Mariánský sloup v Poličce – Restaurování, Interdisciplinární restaurátorský průzkum
od autorů
Vratislava Nejedlého a Petra Glásera, člena Arte-faktu

Autoři předkládají první díl publikace o restaurování mariánského sloupu v Poličce, jehož obsahem je popis průběhu první velké etapy restaurování – interdisciplinárních restaurátorských průzkumů, jejich vyhodnocení a využití pro potřeby restaurování.

Na základě vyhodnocení recentních informací o restaurování kamene a podobných kamenosochařských monumentů v Čechách a okolních zemích, zpracovali Petr Gláser (restaurátor a historik staveb, technologií a materiálů) a Vratislav Nejedlý (historik umění, památkář, teoretik a historik restaurování) koncept a projekt restaurování. Projekt byl ve své podstatě a celkové koncepci restaurátorského zásahu stavěn jako „pilotní projekt“ restaurování kamenosochařské památky velkého rozsahu, s ambicemi optimálního zabezpečení památkových a výtvarných hodnot díla, byť se stále jedná o komerční zakázku, která vzešla z konkurenceschopné nabídky ve veřejné soutěži.

Čtenáři v knize najdou mnoho informací o morovém sloupu, nechybí uměleckohistorický rozbor a přehled jeho historie s důrazem na prováděné opravy a proměny díla v čase. Autoři dále podrobně popisují práce spojené s přípravou restaurátorského zásahu. Přitom nelze opomenout kapitoly věnované rozboru hodnot díla a obecnému aktualizovanému přehledu památkových hodnot. Velkou část knihy zabírají kapitoly dokumentující provedený interdisciplinární restaurátorský průzkum včetně jeho vyhodnocení a přetvoření do podoby projektu restaurátorského zásahu – restaurátorského záměru.

Kniha je doplněná množstvím kvalitních fotografií, unikátních historických snímků, nákresů a dalších příloh.

Další informace a odkaz na eshop NPÚ zde.116. / vloženo 19. prosince 2017

Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017
Konzervace a restaurování malby a polychromie
Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora 30. listopadu 2017

Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, z.s. ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice pořádalo 12. ročník konference Restaurování a ochrana uměleckých děl. Jde o cyklus konferencí, jejichž jednotlivé ročníky reflektují aktuální témata z oboru restaurování a péče o památky. Cílem konference bylo, podobně jako v minulých letech, vytvořit příležitost pro setkání odborníků z oblasti konzervace, restaurování a památkové péče, vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a mezioborovou diskuzi. V letošním roce byly atraktivní okruhy přednášek zastřešeny jednotícím tématem – konzervací a restaurováním malby a polychromie, které bylo diskutováno z restaurátorského, umělecko-historického a technologického hlediska. Na konferenci, které poskytl záštitu Český národní komitét ICOMOS vystoupili odborníci nejen z České republiky, ale i z Holandska a Polska. Za všechny jmenujme Doc. Martina Mádla a jeho příspěvek týkající se současné interpretace nástěnných maleb břevnovského kláštera nebo příspěvek doc. Martina Zlatohlávka zabývající se vznikem výtvarných děl v dílnách středověkých umělců. Jak bylo zvykem i letos v programu nechyběl zahraniční host, a to Dr. Aleksandra Hola z Akademie výtvarných umění v Krakowě, která přednesla příspěvek shrnující aktuální poznatky v oblasti strukturální konsolidace podložek středověkých deskových maleb, a dále Dr. Lilian Ruhez Radboud University Nijmegen v Holandsku, která přednesla úvodní přednášku akce, v níž představila aktuálně restaurované obrazy z questenberské portrétní galerie v zámku Jaroměřice nad Rokytnou.
Díky atraktivnímu programu a tradičně přátelské atmosféře se podařilo do refektáře Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře přilákat hojný počet návštěvníků z řad nejen odborné veřejnosti.

Mgr. art. Luboš Machačko předseda Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, z.s.

Dr. Aleksandra Hola,
Akademie výtvarných umění Krakow
Dr. Emilia Kloda při prezentaci průzkumů
obrazů J. K. Lišky
Lilian Ruhe, Radboud University Nijmegen,
na konferenci Arte-fakt 2017
Pohled do zaplněného auditoria

Pohled do zaplněného refektáře. V popředí
Dr. Lilian Ruhe z Radboud University Nijmegen


115. / vloženo 26. září 2017

Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017
Konzervace a restaurování malby a polychromie
GASK, Kutná Hora 30. listopadu 2017

Program konference.pdf

Přihláška.doc


114. / vloženo 15. března 2017

Výzva k účasti a zasílání článků
Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017
GASK, Kutná Hora 30. listopadu 2017


113. / vloženo 21. října 2016

Národní galerie v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího restaurátorského oddělení NG

Kvalifikační předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání v oboru restaurování výtvarných děl,
- povolení k restaurování kulturních památek (licence),
- praxe 10–15 let v oboru restaurování

Termín nástupu: dle dohody, optimálně leden 2017, termín pro podání přihlášek: 12. 12. 2016
Podrobnosti na: http://www.ngprague.cz/pracovni-prilezitosti


112. / vloženo 13. října 2016

Konference Artefakt, sdružení pro ochranu památek, z.s. Originál, kopie, faksimile24. listopadu 2016, GASK, Kutná Hora

Program.pdf

Přihláška.doc


111. / vloženo 3. března 2016

Artefakt, sdružení pro ochranu památek, z.s. si dovoluje všechny příznivce restaurování a péče o památky pozvat na 11. ročník konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016. Tentokrát s velice aktuálním podtitulem: Originál, kopie, faksimile.

Výzva pro abstrakta 2016.pdf

Call For Abstracts 2016.pdf


110. / vloženo 2. února 2016

Právě vyšla odborná publikace Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji (okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov) autorů: Kateřina Adamcová, Zdenka Gláserová Lebedová, Viktor Kovařík, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
více zde109. / vloženo 4. ledna 2016

Dne 19. listopadu 2015 proběhl v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře 10. ročník konference Restaurování a ochrana uměleckých děl a úspěšně tak navázal na předchozí ročníky, které Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, z.s. pořádal v Litomyšli a Kutné Hoře. Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl nesla letos podtitul Konsolidace památek a díky kvalitnímu programu, ve kterém nechyběly ani příspěvky zahraničních odborníků, vyvolala mezi odbornou veřejností mimořádný zájem. Na konferenci dorazilo bezmála 150 účastníků. U příležitosti konference vznikl i sborník přednášek s barevnou fotografickou přílohou.

Caroline Ocks Petr Glaser pohled do sálu

108. / vloženo 20. srpna 2015

Vyšla odborná publikace Jakuba Ďoubala – Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla
více zde


107. / vloženo 18. května 2015

10. ročník konference Restaurování a ochrana uměleckých děl, kterou pořádá Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, o.s. proběhne 19. listopadu 2015 v bývalém refektáři GASK v Kutné Hoře. Tématem letošního ročníku je konsolidace památek.

PROGRAM

PŘIHLÁŠKAMEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE


106. / vloženo 7. března 2015
Restaurování kachlových kamen v interiérech Starého královského paláce Pražského hradu aneb Arte-fakt na Hradě!

O.s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek uspořádalo dne 5. 3. 2015 odborné setkání pod názvem: Restaurování kachlových kamen v interiérech Starého královského paláce Pražského hradu aneb Arte-fakt na Hradě!

Šlo o komentovanou prohlídku kachlových kamen (od renesančních po novogotická) ve vybraných interiérech Starého královského paláce. Součástí setkání bylo i seznámení účastníků s právě probíhajícím restaurátorským zásahem na barokních kachlových kamnech v tzv. „Vladislavově ložnici“, s dochovanou výhřevnou stěnou z renesančních kachlů, která je cenným dokladem původního staršího řešení vyhřívání sousední menší místnosti.

Po skončení akce proběhla neformální schůzka týkající se současných aktivit o.s. Arte-fakt.


105. / vloženo 13. února 2015
Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek pořádá dne 5. března 2015 odborné setkání na téma: Restaurování kachlových kamen v interiérech Starého královského paláce Pražského hradu aneb Arte-fakt na Hradě!
Program: Komentovaná prohlídka kachlových kamen od renesančních po novogotická. Prohlídka vybraných interiérů Starého královského paláce.
Po skončení akce následuje neformální schůzka týkající se současných aktivit o.s. Arte-fakt (konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2015, Komora restaurátorů ČR).
Všichni jste srdečně zváni!
VÍCE ZDE


104. / vloženo 13. února 2015
Dne 29. 1. 2015 se v budově Poslanecké sněmovny ČR uskutečnil seminář: Budoucnost restaurátorů v památkovém zákoně – budoucnost památek. Seminář pořádala skupina restaurátorů podporujících vznik Komory restaurátorů ĆR. Záštitu nad seminářem převzal poslanec za Úsvit přímé demokracie a místopředseda parlamentního výboru pro kulturu Augustin Andrle. Semináře se dále zúčastnil ministr kultury Daniel Herman, náměstkyně ministra Anna Matoušková a bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák.

Seminář byl vesměs kriticky zaměřen na podobu současného návrhu památkového zákona a na propagaci myšlenky založení samosprávné organizace restaurátorů s povinným členstvím – Komory restaurátorů ČR.

V první polovině semináře zazněly příspěvky povětšinou demonstrující na příkladech nezdary památkové péče, v druhé polovině pak příspěvky představující Komoru restaurátorů jako lék na neduhy, kterými obory restaurování a památkové péče trpí.

S odlišným úhlem pohledu na danou problematiku vystoupili: Mgr. art. Jakub Ďoubal, PhD. restaurátor a pedagog (os. Arte-fakt), Josef Čoban, ak. mal., restaurátor a pedagog, a Ing. Karol Bayer, děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kteří ve svých příspěvcích ocenili snahu všech, kteří se snaží o zlepšení situace v oboru restaurování a poukázali na některé hlavní problémy současného stavu. Zároveň se však vyslovili kriticky ke snahám o zřízení komory restaurátorů ze zákona s povinným členstvím, a vyjádřili oprávněné pochybnosti nad přínosem takové organizace pro restaurátorský obor, neboť by podle jejich názoru zřízení komory předestřené problémy neřešilo a naopak by mohlo přinést celou řadu problémů jiných.

KE STAŽENÍ:
Shrnutí průběhu semináře na stránkách pořadatele
Příspěvek Mgr. art. Jakuba Ďoubala (Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek)
Audio soubor se zvukovým záznamem celého semináře (MP3, 120 MB)


103. / vloženo 10. února 2015
Závěrečná konference projektu OP VK Věda pro papírové artefakty (VEPA)
Evropské školící centrum Litomyšl
10.–11. března 2015

Projekt VEPA – Věda pro papírové artefakty si kladl za cíl vytvořit vědecko-výzkumný tým kvalifikovaných odborníků v oblasti restaurování papírových artefaktů, pod vedením zahraničního experta. Této funkce se ujala Ing. Jana Sanyová-Debongnie, Ph.D. z Královského institutu pro kulturní dědictví (Brusel, Belgie). Odborným garantem z domácího okruhu odborníků byl doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (NA ČR, VŠCHT).

Žadatelem projektu byla Fakulta restaurování Univerzity Pardubice (UPa). Dalšími partnery byly: Fakulta chemicko-technologická UPa a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Ústav chemické technologie restaurování památek). Projekt probíhal v letech 2012–2015.

Náplň vědeckého plánu projektu tvořila především problematika konzervace a restaurování děl s barevnou vrstvou na papírové podložce (akvarel, knihtisk). Výzkumný tým se snažil o rozšíření stávajících poznatků v oblasti mechanismů degradace barevné vrstvy a hlubšího poznání vlivů některých konzervačních zákroků na papírové podložce (desinfekce a neutralizace) na stabilitu samotné barevné vrstvy. Na konferenci budou spolu s výsledky výzkumu prezentovány i konkrétní restaurátorské realizace, při kterých byly tyto výsledky zhodnoceny.

anotace o projektu ke stažení zde
program konference
ke stažení zde


102. / vloženo 9. prosince 2014
Oficiální vyjádření o.s. Arte-fakt ke snahám části restaurátorské obce
o založení České komory restaurátorů
ke stažení zde


101. / vloženo 6. října 2014

Zahájení konference
aneb Výbor jamuje
Doc. Petr Kotlík
z VŠCHT v Praze
Pohled do auditoria Mgr. Radomír Slovik
a Ak. mal. Josef Čoban

9. ročník konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt
Restaurování a ochrana uměleckých děl / téma – čištění uměleckých děl
13. listopadu 2014, GASK, Kutná Hora

PROGRAM / PŘIHLÁŠKA


100. / vloženo 23. července 2014
Výzva k zasílání abstraktů ke stažení zde
9. ročník konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt – Restaurování a ochrana uměleckých děl
13. listopadu 2014, GASK, Kutná Hora / téma – čištění uměleckých děl


99. / vloženo 10. prosince 2013
Fotografie z letošní konference o.s. Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých děl 2013 – Kniha a knižní vazba, která se uskutečnila v GASK v Kutné Hoře 28. 11. 2013.
Podrobná zpráva o jednotlivých příspěvcích konference zde.

Pohled do zaplněného auditoria Michal Ďurovič z NAČR Radomír Slovik při prezentaci Kateřina Doubalová při prezentaci
Jiří Glonek při prezentaci Vladislava Říhová prezentující... Diskuse o přestávce Děkan FR Karol Bayer při závěrečném slově
fotografie Richard Ševčík73. / vloženo 10. března 2011
Webové stránky sdružení Arte-fakt jsou od března 2011 archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci projektu WebArchiv.


Starší příspěvky naleznete v našem archivu.


Webové stránky sdružení Arte-fakt byly uvedeny do provozu 01/05/2006


aktuální informace / co je Arte-fakt, o.s. / základní dokumenty / informace o členech /
chcete se stát členem? / články a akce / diskuzní fórum / kontakt / odkazy / důležité dokumenty / archiv zpráv


Odborné akce 2019
Podrobnější informace najdete v sekci
články a akce
nebo v odkazech na web pořadatelů.

11. 4.–27. 10. 2019
Výstava Knihovny benediktinských
klášterů Broumov a Rajhrad

Broumov, Rajhrad

Více zde

12. 7. 2019
Seminář sdružení Arte-fakt
Historické graffiti.
Možnosti restaurování a prezentace.
Litomyšl
Program zde

23.–27. 9. 2019
XIV. International IADA Congress
International Association of Book
and Paper Conservators
Varšava
Program a přihláška

16.–18. 10. 2019
7. mezioborová konference ALMA
Téma barvy
Bratislava

Pozvánka

26. 3. 2020
Konference sdružení Arte-fakt
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2020Restaurování – retrospekce
Kutná Hora

Výzva k zasílání abstraktů


elektronický časopis
e-Monumentica

ročník V. 2017 / číslo 2

ročník V. 2017 / číslo 1

ročník IV. 2016 / číslo 2

ročník IV. 2016 / číslo 1